แบบสอบถาม
ต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้วคลิก

แบบกรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาองค์กร
(กระทรวงศึกษาธิการ)

***โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาองค์กรเท่านั้น จะถือเป็นความลับและจะไม่นำไปเผยแพร่แต่ประการใด***

ระบบขยายเวลาการกรอกข้อมูล ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แล้วจะปิดระบบ เพื่อทำการสรุปข้อมูล


โปรดใช้เบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้เพื่อการทำงานที่ดี 100%โปรดโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง*หากท่านใดไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ เนื่องจากช่องกรอกไม่พอหรือสาเหตุอื่นๆ คลิกปุ่มข้างล่างนี้
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายละเอียด

กระทรวงศึกษาธิการ 2017